Nieuwe oproep VAP

Nieuwe oproep VAP

Voor het eerst sinds 2010 is het opnieuw mogelijk om nieuwe subsidieaanvragen voor VAP-dagen in te dienen. De Sociale Fondsen van het Vrij Onderwijs Vlaanderen roept de school-, centrum en internaatbesturen op die nog niet of nog niet volledig gebruikmaken van de overheidssubsidiëring om hun contractuele medewerkers een betere arbeidsovereenkomst te kunnen aanbieden, dan ook op om een aanvraag daartoe in te dienen. De overheid stelt namelijk bijkomende middelen ter beschikking. Nieuwe subsidieaanvragen moeten uiterlijk tegen vrijdag 30 april 2021 ingediend zijn. Voor meer info kan u terecht op onze webpagina “Tewerkstellingsfonds“.

Alizée Aerts

Stafmedewerker

Geef een reactie