Rapportering opleidingsdagen contractueel personeel

Om het individueel opleidingsrecht te kunnen opvolgen, vragen we om jaarlijks voor 31 mei ons een rapportering te bezorgen over de aangeboden opleidingsdagen. Op deze manier kunnen we evalueren welke opleidingsnoden er zijn en kunnen we het opleidingsaanbod bijsturen waar nodig.

Blanco aangifteformulier voor opleidingen die plaatsvonden in 2023:

Gelieve bovenstaand formulier voor 31 mei te versturen naar aangifte@sf-vov.be.

Instructies voor het invullen van de rapportering

Titel kolom Uitleg
Gevolgde opleidingenNoteer hier de officiƫle titel van de gevolgde opleiding.
Duur opleiding (in uren uitgedrukt)Gelieve hier enkel de uren van de opleiding te noteren. Bijvoorbeeld: 4
Formele of informele opleiding?Informele opleiding: on-the-job training, zelfstudie, etc.
Formele opleiding: opleidingen georganiseerd door opleidingsverstrekkers (hogescholen, CVO’s, etc.)
Indien formele opleiding: naam opleidingsverstrekkerIndien een opleidingsverstrekker werd ingeschakeld om deze opleiding te geven, vragen we om een keuze te maken tussen 4 opties:
– Syntra
– Praxis
– Groep Intro/i-Diverso
– Andere

Je krijgt deze dropdown te zien als je op de cel klikt waar je een antwoord wil typen. Klik vervolgens op het pijltje naast de cel.
Datum opleiding (dd/mm/jjjj)Voorbeeld: 16/05/2024
Indien de opleiding werd verspreid over meerdere dagen, noteer je de startdatum van de opleiding.
Locatie opleiding: extern (op locatie) of intern (op school)?Hier kan je kiezen tussen ‘extern’ of ‘intern’. Ook hier krijg je de dropdown te zien als je op de cel staat waar je het antwoord wil typen.
Totaal aantal deelnemersNoteer hier enkel een cijfer.
Voorbeeld: 6
Functie deelnemersAls je op de cel staat waar je de functie wil typen, verschijnt er een dropdown naast de cel. Klik op het pijltje en kies functie.
Indien de juiste functie niet in de lijst staat, kies je een functie die er het dichtst bij aansluit of kies je voor ‘andere’.
Als er deelnemers met verschillende functies aan de opleiding deelnemen, kies je voor ‘meerdere functies/gecombineerd’.
Identificatie werkgeverNoteer hier de algemene gegevens van de school.