Derde Arbeidscircuit

Wat betekent DAC?

DAC staat voor Derde Arbeidscircuit. Het is ontstaan in de jaren ’80, maar in juni 2021 heeft de regularisering van het DAC-statuut plaatsgevonden.

Dit wilt zeggen dat de arbeidsovereenkomsten die werden afgesloten onder het DAC-statuut werden omgezet naar overeenkomsten van onbepaalde duur binnen paritair subcomité 152.01. Dit had een grote impact op de lonen van de voormalige DAC-arbeiders. Om de overheidssteun niet te laten wegvallen, is er in juni 2012 beslist om 175 voltijds equivalenten (VTE) te verdelen over alle vrije internaten binnen Vlaanderen. Op basis van het aantal voltijds equivalenten krijgen alle internaten een subsidie toegewezen.

Hoe worden de 175 voltijds equivalenten verdeeld over de verschillende internaten?

Om de 5 jaar wordt er een nieuw verdelingsplan opgesteld in functie van de tewerkstelling in de internaten. Voor deze tewerkstelling wordt naar de cijfers gekeken van de voorbije 3 jaren. De volgende herverdeling zou plaatsvinden in september 2022.

Hoe berekenen we de subsidie?

Elk vrij internaat in Vlaanderen heeft bij het Tewerkstellingsfonds een DAC-dossier lopen. Deze dossiers worden jaarlijks gecontroleerd en op basis van deze gegevens krijgen de internaten een correcte subsidie toegekend.

In het begin van het jaar ontvangen alle internaten een voorschot (ongeveer 80%) van de subsidie. Op het einde van het kalenderjaar controleert het Tewerkstellingsfonds elk DAC-dossier en op basis van deze gegevens wordt er nog een saldo aan het internaat toegekend. Per DAC-dossier wordt gecontroleerd welke welknemers de voltijds equivalenten, die aan het internaat werden toegekend, hebben ingevuld. Van deze werknemers ontvangen we ook de nodige bewijsstukken om de kosten van het internaat te staven. De bewijsstukken bestaan uit de loonbrieven en de arbeidsongevallenverzekering.

T.e.m. eind 2021 moesten de internaten alle bewijsstukken tegen eind december bezorgen, maar vanaf 2022 zullen deze bewijsstukken maandelijks worden opgevraagd. Hierdoor zullen de internaten op het einde van het kalenderjaar minder druk ervaren om tijdig deze documenten aan het Tewerkstellingsfonds te bezorgen.

Heb je nog vragen over bovenstaande informatie?

Stuur dan gerust een mailtje naar dac@sf-vov.be.