Hieronder kan je het algemeen opleidingsaanbod vinden. Per opleiding staat er een uitleg over:

 • De inhoud van de opleiding,
 • De duur van de opleiding,
 • Hoe de opleiding kan georganiseerd worden (klassikaal, digitaal of mixed),
 • Welke opleidingsverstrekker de opleiding aanbied.

Assertiviteit en zelfvertrouwen

Inhoud:

U weet wel wat zeggen, maar u durft niet. U denkt ‘neen’, maar u hoort uzelf ‘ja’ zeggen. U aanvaardt extra werk, ook al hebt u er geen tijd voor. U vermijdt conflictsituaties. Dit zijn maar enkele voorbeelden waarbij uw assertiviteit op de proef wordt gesteld. Zelfverzekerdheid zit niet in de genen, maar u kunt het wel leren! Durf “neen” zeggen en opkomen voor uzelf.

Deze opleiding resulteert in:

 • Een groter zelfvertrouwen
 • Een betere relatie met uw collega’s
 • Een aangename werkomgeving
 • Betere communicatievaardigheden

Aantal sessies:

3 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal of webinar

Bijkomende info:

Maximaal 16 personen

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

Brandbestrijding met kleine blusmiddelen dmv een digitale blusunit

Inhoud:

Ondanks de veiligheidsmaatregelen binnen een organisatie of bedrijf kan er toch een brand ontstaan. Als de werknemers weten hoe ze op deze situatie moeten reageren, hoe ze de collega’s moeten evacueren en hoe ze een kleine brand kunnen blussen met de beschikbare kleine blusmiddelen, kan veel ergere schade voorkomen worden. Daarom is het zinvol om uw werknemers proactief te sensibiliseren via deze opleiding brandbestrijding.

Tijdens deze opleiding komen aan bod:

 • Enerzijds een aantal theoretische aspecten zoals de vuurdriehoek, ontstaan van brand, de soorten branden en de soorten blusmiddelen, evacuatie, hoe handelen bij brand, hoe een brand bestrijden,…
 • Anderzijds gaan we focussen op de praktijk door o.a. met onze digitale unit een aantal vuurhaarden te bestrijden.

Aantal sessies:

1 x 4 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

Maximaal 10 personen

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

EHBO bij speelplaatsongevallen en andere kwaaltjes

Inhoud:

Leerkrachten, mensen die instaan voor toezicht van kinderen op een speelplaats worden frequent geconfronteerd met kleine ongevallen die soms eenvoudig kunnen worden opgelost, of net moeten doorverwezen worden voor medische hulpverlening. Wanneer maak je nu het onderscheid? Wie beslist er hoe dringend of urgent de kwaal is? Hoe ga je om met klachten van een kind/jongere en hoe schat je dit nu in?

Waar ligt de focus van deze opleiding:

 • Kunnen evalueren wanneer een kind/jongere/volwassene dringende medische hulp nodig heeft.
 • De ernst van klachten van een kind/jongere kunnen inschatten.
 • Enkele veel voorkomende klachten en verschijnselen nader bekijken en leren onderscheid maken tussen een medische urgentie en een banale kwaal of klacht.
 • Enkele levensbedreigende alarmsignalen bij kinderen/jongeren leren traceren en verwerken zodoende snel en doordacht te kunnen optreden.
 • De inzet van een huisarts of spoedgevallendienst leren bepalen zodat niet nodeloos hulpdiensten of spoedgevallendiensten worden ingezet.

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

Lichaamstaal beheersen en gebruiken

Inhoud:

Wist u dat meer dan 70% van het effect van een boodschap wordt gecreëerd door non-verbale signalen zoals lichaamshouding, stem, intonatie, mimiek, positionering, …? En bovendien: uw lichaam liegt nooit! Toch blijkt dat de meeste mensen tijdens gesprekken nauwelijks gebruik maken van de belangrijke informatie die lichaamstaal geeft. Nochtans geeft deze informatie vaak veel meer prijs dan het gesproken woord. Houding en een aantal kleine gebaren verklappen al heel veel. Het is handig als u iemands gemoedstoestand kunt peilen. Want als u een lichaamstaal leert lezen, kunt u een gesprek de goede kant op sturen. En het werkt in beide richten. Wat vertel ik met die van mij?

Aantal sessies:

2 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

Levensreddend handelen bij kinderen

Inhoud:

Tijdens deze opleiding wordt, naast een stuk theorie, ruim de tijd genomen om praktijksimulaties uit te voeren op reanimatiepoppen en het werken met AED-toestellen.

 • U kan de reanimatietechnieken voor baby’s, peuters, kinderen en volwassenen beschrijven en uitvoeren.
 • U beheerst de basisprincipes van eerste hulp.
 • U kunt de diverse stappen van reanimatie uitvoeren en dit volgens de laatste ERC-richtlijnen.
 • U oefent de veiligheidshouding bij reanimatie van kinderen in.

Het theoretische deel omvat:

 • de typische gevaren
 • de basisprincipes van de eerste hulp
 • het stappenplan van reanimatie volgens de geldende ERC-richtlijnen
 • het bewustzijn, de ademhaling en de circulatie

Het praktisch deel omvat:

 • Inoefenen van de reanimatie van alle leeftijdsgroepen in de kinderopvang
 • Inoefenen van de veiligheidshouding
 • Werken met AED-toestellen

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

Escala voorziet de meest recente reanimatiepoppen en AED-toestellen. Idealiter nemen er maximaal 16 personen deel aan de training.

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

Nederlands op de werkvloer

Inhoud:

Deze taalcoaching bevordert de communicatie tussen anderstalige medewerkers en hun Nederlandstalige collega’s. De deelnemer krijgt een ‘overlevingskit’. Hij/zij leert de nodige woordenschat en grammatica om op een eenvoudige manier te communiceren in veel voorkomende dagelijkse situaties. Een mix van alledaagse werkvloercommunicatie, beroepsgerichte taalvaardigheid en vakjargon (procedures, richtlijnen, …). In elke sessie wordt een thema aangesneden en het dagelijkse gebruik van het Nederlands ingeoefend. Concrete doelstellingen kunnen zijn:

 • Zichzelf voorstellen
 • Instructies begrijpen
 • Veiligheidsinstructies begrijpen
 • Vragen stellen
 • Informatie vragen
 • Een probleem signaleren (vb. een machine is defect)
 • Met collega’s praten over het werk
 • Met collega’s praten over informele onderwerpen (vb. tijdens de middagpauze)
 • Instructieblad lezen en begrijpen

Aantal sessies:

10 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

Er wordt aangeraden om 2 sessies per dag in te plannen, eventueel met 2 verschillende groepen.

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

Organiseren van een evacuatie

Inhoud:

Weet u hoe u moet optreden in geval van een brand die al dan niet aanleiding zal geven tot evacuatie? Weet u hoe en wie u moet alarmeren? Bent u in staat om met kennis van zaken mee te helpen aan een evacuatie? Weet u wat er moet gebeuren opdat de hulpdiensten eenmaal toegekomen een snelle toegang krijgen tot de plaats van het onheil? Met deze opleiding leert u hoe u moet optreden in geval van een brand die al dan niet aanleiding zal geven tot evacuatie. Een eerste aandachtspunt is brandbestrijding zowel theoretisch als praktisch met onze digitale blusunit en een tweede betreft de organisatie van de hulpverlening en evacuatie.

Aantal sessies:

2 x 4 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

Maximaal 10 personen

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

Wat te doen bij vermoeden van kindermishandeling

Inhoud:

Kindermishandeling is een thema dat doorheen de jaren meer en meer aandacht krijgt. Iedereen die met kinderen werkt, kan zich ongerust maken over een uitspraak, een signaal, een blauwe plek … In deze opleiding wordt uitgelegd wat kindermishandeling is, welke signalen en risicofactoren men kan herkennen en welke stappen men kan zetten om met de ongerustheid aan de slag te gaan.

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal of webinar

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

Nieuwe allergenen wetgeving in de praktijk

Inhoud:

Sedert 14 december 2014 is de nieuwe allergenenwetgeving van kracht. Voor alle ‘voedingssectoren’ betekent dat dat “de klanten of gasten” moeten worden ingelicht over de allergenen die gebruikt zijn in de bereidingen. Een allergeen is een bestanddeel die allergische reacties kan veroorzaken, er zijn er meer dan je denkt: melk, lactose, ei, noten, pinda, tarwe, gluten, vis, schaaldieren, weekdieren, sulfiet, soja, sesam, mosterd, selderij, lupine, … Wat betekent dit nu effectief voor de chefs en medewerkers grootkeuken, sociaal restaurant, maaltijdbedeling? Waar moeten we ons aan houden en hoe kunnen we dat op een praktische manier toepassen? Deze opleiding helpt u niet alleen op weg met uw vragen rond de allergenenwetgeving, het bijkomende individuele natraject via Escala helpt u ter plaatse verder indien u dit wenst.

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal of webinar

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

MyPension

Inhoud:

Wanneer de pensioenleeftijd nadert, roept dit bij veel mensen vragen op. De pensioenmaterie is complex. Deze infosessie geeft je een goed beeld van de pensioenreglementering voor werknemers. Je krijgt een antwoord op concrete vragen waarmee je geconfronteerd wordt vanaf de aanvraag tot de uitbetaling van het pensioen. Daardoor krijg je een duidelijker zicht op je eigen pensioensituatie.

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal of webinar

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

Versterk je mentale veerkracht

Inhoud:

Doorheen deze opleiding bieden we jullie praktische tips en tools aan om je mentale veerkracht te versterken. Dit is van belang onder ‘normale’ werkomstandigheden maar nog meer in tijden van grote veranderingen en crisissen. Je leert o.a. druk, stress en angst toe te laten in je leven en er beter mee om te gaan. We willen jullie daarbovenop ook doorheen de opleiding uitdagen om net dat stapje dieper/verder te gaan. We reflecteren over ons werk en ons leven en leren ook uit de ervaringen van de andere deelnemers.

Aantal sessies:

2 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal of webinar

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

Stel je online-identiteit op orde

Inhoud:

Is dit herkenbaar?

 • Wat was mijn wachtwoord ook al weer voor deze site?
 • Mijn mailbox puilt uit… ik zie door de bomen het bos niet meer!
 • Ik heb meerdere mailadressen…
 • Ben ik wel goed beveiligd tegen virussen, hackers, …?
 • Is deze site veilig om iets online te kopen?
 • Hoe vermijd ik die vervelende reclames?

Als ik mijn digitale gegevens op het wereldwijde web te grabbel gooi, blijven deze dan gegarandeerd privé? In deze opleiding leer je kritisch om te gaan met veiligheidsinstellingen, reclame, wachtwoorden en bovendien krijg je tips rond privacy en interessante apps. Volg dan zeker deze opleiding boordevol tips & tricks om je online identiteit op orde te stellen en op een veilige en efficiënte manier om te gaan met jouw online gegevens.

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal of webinar

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

Veiligheid op speelpleinen en toestellen

Inhoud:

Veiligheid op speelterreinen en veiligheid van speeltoestellen verdient bijzondere aandacht. Een speelterrein, zijnde een ten behoeve van spel of ontspanning ingerichte ruimte met minstens één speeltoestel, is onderhevig aan specifieke regelgeving. Speeltoestellen moeten aan specifieke veiligheidsbeginselen voldoen om op de markt te worden gebracht. Evenzeer mag een speelterrein slechts uitgebaat worden indien aan de algemene veiligheidsverplichtingen wordt voldaan. Als uitbater moet men beseffen dat men verantwoordelijk is voor de veiligheid van de speeltoestellen en speelterreinen, en dit impliceert verschillende taken en opdrachten. Zo moet de uitbater o.a. een risicoanalyse uitvoeren preventiemaatregelen opstellen en toepassen een inspectie- en onderhoudsschema opstellen.

Aantal sessies:

2 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal, webinar of mixed

Bijkomende info:

Maximaal 12 personen

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

Job- en taalcoaching

Inhoud:

Bij job- en taalcoaching begeleiden we de medewerker in zijn job met als doel ‘behoud van tewerkstelling’. Onze jobcoach legt de focus op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en attitudes (niet op technische vaardigheden). De jobcoach speelt in op de specifieke noden van de deelnemer. De coach introduceert de werknemer in de organisatiecultuur, werkt aan de juiste werkhouding, het functioneren in de school, de arbeidsinhoud, het samenwerken met collega’s … Voor werknemers met lage taal- en communicatievaardigheden, wordt jobcoaching gecombineerd met taalcoaching rond specifiek vakjargon of communicatie met collega’s en leerlingen (taalcoaching = geen taalles!)

Het coachingstraject krijgt vorm in overleg met de school en de werknemer zelf. Het traject richt zich ook op beide partijen:

 • Zo geeft de coach tips en materiaal aan de school om personeel uit de kansengroepen anders te coachen. Bijvoorbeeld: het arbeidsreglement en andere officiële documenten verstaanbaarder opstellen, cultuurverschillen coachen, assertiviteit, (werk)hygiëne enz.
 • Anderzijds geeft de coach tips aan de werknemer om meer zelfredzaam te worden op de werkvloer, bijv. door een werkschema te leren interpreteren, leren onduidelijkheden op een passende manier te bespreken met de leidinggevende, collega’s.

Hoe verloopt het coachingstraject?

 1. Eerste gesprek:
  In een kennismakingsgesprek wordt informatie gegeven aan de werknemer en werkgever over de doelstelling van jobcoaching, nl. behouden van de tewerkstelling. De jobcoaching gebeurt steeds op vrijwillige basis. Indien de werknemer, de school en de jobcoach akkoord gaan om jobcoaching op te starten, worden de doelstellingen bepaald en in een actieplan gezet.
 2. Observaties op de werkvloer:
  Naast de coachingsgesprekken doet de coach observaties op de werkvloer, indien opportuun en mits akkoord van werknemer en werkgever/school. Door de observatie op de eigenlijke werkvloer, kan het voor de coach duidelijker worden waar het probleem zich situeert om dan ook een passende oplossing te vinden.
 3. De coachingsgesprekken zelf:
  Via coachingsgesprekken wordt de tewerkstelling besproken: er zijn gesprekken tussen coach en werknemer enerzijds, en tussen coach en werkgever/school anderzijds.
 4. Evaluatiegesprekken:
  Daarnaast zijn er ook evaluatiegesprekken met coach, werknemer en werkgever. Dit gebeurt 3 keer tijdens een coaching: bij het begin van de coaching, tussentijds, om een stand van zaken op te maken en, bij te sturen waar en indien nodig, en, op het einde van de coaching, een eindevaluatie.

Aantal sessies:

Jobcoaching: 6 x 1 uur gedurende maximum 6 maanden

Taalcoaching: 10 x 1 uur gedurende maximum 12 maanden

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal, webinar of mixed

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Groep Intro/I-Diverso om deze opleiding in te plannen.

Als we elkaar maar verstaan
(Beter communiceren)

Inhoud:

Communiceren, we kunnen het allemaal. Maar hoe doen we het op een goede manier? In deze module leer je de basisprincipes van communicatie kennen. Je leert je eigen communicatiestijl kennen. We nemen zowel spreek – als lichaamstaal onder de loep. Je ontdekt ook hoe misverstanden ontstaan en hoe je deze kan vermijden.

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Groep Intro/I-Diverso om deze opleiding in te plannen.

Interne communicatie
(Communiceren met collega’s, leerkrachten en directie)

Inhoud:

Interne communicatie is erg belangrijk. Hoe loopt de communicatie tussen jou en de leerkrachten, jouw leidinggevende, de directie? In deze module bekijken we wat al goed loopt op vlak van interne communicatie en wat nog verbeterd kan worden. We geven tips over hoe je dit kan aanpakken. We focussen ons hierbij ook specifiek op het geven en ontvangen van feedback.

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Groep Intro/I-Diverso om deze opleiding in te plannen.

Team’s up!
(Samenwerken als één team)

Inhoud:

Denk jij bij teambuilding aan een gezellig uitstapje, zonder inhoudelijk programma? Hoewel dit verfrissend is voor een team, gaat deze teambuilding een stapje verder. Via actieve samenwerkingsopdrachten leer je jezelf en jouw collega’s op een andere manier kennen. Op het einde van de dag formuleren we enkele conclusies waar jullie in team mee aan de slag kunnen!

Aantal sessies:

2 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Groep Intro/I-Diverso om deze opleiding in te plannen.

Voorbij conflicten en gekibbel
(Omgaan met conflicten)

Inhoud:

Conflicten, ze kunnen heel vervelend zijn! … en je kan er ook heel verschillend op reageren. In deze module ontdek je hoe een conflict tot stand komt, en wat de plaats van jezelf en de andere in een conflict is. Je leert communiceren vanuit je eigen gevoelens en behoeften, en je leert ook op een respectvolle manier luisteren naar wat de ander nodig heeft. Zo leer je op een goede manier omgaan met meningsverschillen.

Aantal sessies:

2 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Groep Intro/I-Diverso om deze opleiding in te plannen.

Een andere kijk op diversiteit
(Omgaan met diversiteit)

Inhoud:

In een school is er steeds een grote diversiteit: jong en oud, hoog- en laaggeschoolden, mensen met verschillende achtergronden en culturen, mannen en vrouwen, mensen met diverse kantjes zijn samen aanwezig. Dat is niet altijd makkelijk. Het brengt o.a. vooroordelen en onbegrip met zich mee. In deze module leren we om de vooroordelen heen kijken. We zetten eens een andere bril op en ontdekken hoe rijk de diversiteit op school kan zijn als we optimaal met elkaar communiceren en samenwerken.

Aantal sessies:

2 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Groep Intro/I-Diverso om deze opleiding in te plannen.

Stress-less
(Omgaan met stress)

Inhoud:

Ben jij ook zo’n stresskip? Welk effect heeft stress op jou? In deze module brengen we de oorzaken van jouw stress in kaart en leer je op een goede manier omgaan met stress. Het ketelmodel voor stresshantering helpt ons hierbij een handje.

Aantal sessies:

2 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Groep Intro/I-Diverso om deze opleiding in te plannen.

Werken, een plezier!
(Gemotiveerd aan de slag)

Inhoud:

We besteden een groot deel van onze tijd aan onze job. En we kunnen soms wel eens zuchten over ons werk. Om met plezier aan de slag te blijven, is het belangrijk om regelmatig ook te focussen op wat jou nu net motiveert in jouw job?! In deze module gaan we aan de slag met het werkplezierspel en zoeken we het uit!

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Groep Intro/I-Diverso om deze opleiding in te plannen.

Changez!
(Omgaan met veranderingen)

Inhoud:

“Weeral veranderingen? Wanneer gaat dat nu eens stoppen?“ Herken je jezelf hierin? Welke verandering staat jou te wachten? Hoe komt het dat we stress, onzekerheid en soms zelfs weerstand ervaren ten opzichte van verandering? In deze module ontdekken we de verschillende fases in een veranderingsproces. Je leert een verandering (zo) positief (mogelijk) bekijken en doorlopen.

Aantal sessies:

2 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Groep Intro/I-Diverso om deze opleiding in te plannen.

Zeg stop tegen pesten
(Omgaan met pestgedrag)

Inhoud:

Ondanks de vele acties tegen pesten, zie je het af en toe toch gebeuren. Welk soort pesten zie jij wel eens op school? In deze module leer je omgaan met pestgedrag bij jongeren. De module wordt opgebouwd op basis van het pestbeleid/ de pestaanpak van de school.

Aantal sessies:

2 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Groep Intro/I-Diverso om deze opleiding in te plannen.

Spaar je rug
(Bijscholing ergonomie)

Inhoud:

Je rug moet nog een heel leven mee. Belangrijk dus om hier goed zorg voor te dragen! In deze module maak je kennis met de werking van rug en nek en leren we zo de oorzaken van rug- en nekproblemen kennen. We leren je goede hef- en tiltechnieken en rugversterkende oefeningen aan.

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Groep Intro/I-Diverso om deze opleiding in te plannen.

Verzorgen van pijntjes, blutsen en builen
(Basis wondverzorging)

Inhoud:

Een open knie, een splinter in de vinger, een geschaafde elleboog, een dikke buil op het hoofd of misschien wel een snijwonde door een stukje glas … je maakt het vast wel eens mee op school. In deze module leren we je de verschillende soorten huidwonden kennen, en leer je elke soort huidwonde volgens een stappenplan verzorgen.

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Groep Intro/I-Diverso om deze opleiding in te plannen.

Het ABC van de PC
(Computervaardigheden versterken)

Inhoud:

Je uurregeling doorkrijgen, jouw werkuren registreren, onkostenvergoedingen indienen, de stock bijhouden, nieuwe producten of materiaal bestellen, lijsten met de aanwezige leerlingen ontvangen… Het zou ons niet verbazen moest je dit tegenwoordig bijna allemaal per computer moeten doen. Vind jij het moeilijk om jouw weg te vinden hierin? In deze module leren we je alle computervaardigheden aan die je nodig hebt voor je werk. We gaan aan de slag met de digitale werktools van de school zelf.

Aantal sessies:

3, 6, 9 of 12 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Groep Intro/I-Diverso om deze opleiding in te plannen.

Smart met je phone
(Omgaan met sociale media in de werkcontext)

Inhoud:

Maak jij ook wel eens gebruik van jouw smartphone en sociale media terwijl je op school bent? Of deel je wel eens berichten over het werk? Twijfel je wel eens over wat je op sociale media kan plaatsen en wat niet? In deze module leer je hoe je als een goede ambassadeur sociale media op het werk kan gebruiken, maar leer je eveneens de bedreigingen van sociale media en smartphonegebruik kennen. Voor deze module maken we gebruik van het sociale media beleid van de school.

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Groep Intro/I-Diverso om deze opleiding in te plannen.

Ai, een ongeval! Wat nu?
(Eerste hulp bij ongevallen)

Inhoud:

Wat als er iets ergs gebeurd? Iemand die bijvoorbeeld een serieuze val maakt, een verkeersongeluk, iemand die onwel wordt en niet meteen bijkomt, iemand die mogelijks iets giftigs binnen heeft? In deze module leer je te reageren in noodsituaties aan de hand van de 4 stappen in eerste hulp. Wanneer en hoe de hulpdiensten contacteren, komt ook aan bod in deze module. Reanimatie niet.

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Groep Intro/I-Diverso om deze opleiding in te plannen.