Wat is een PlusPas?

Speciaal voor jou: de PlusPas!

ACV Voeding en Diensten, COC, COV, BBTK-ABVV en ACLVB hebben samen met Katholiek Onderwijs Vlaanderen jarenlang gestreden voor een voordeelkaart voor de arbeiders en bedienden van het meester-, vak-, en dienstpersoneel (PsC 152.01 en 225.01). Zoals de leerkrachten hun persoonlijke lerarenkaart hebben, is er nu voor jou en je collega’s de PlusPas!

Voor ons is dit een belangrijk resultaat van de voorbije cao-onderhandelingen:

  • De talrijke kortingen die de PlusPas biedt, zorgen ervoor dat je koopkracht verhoogt.
  • Symbolisch is het de ultieme erkenning dat jij en je collega’s als arbeiders en bedienden van het meester-, vak- en dienstpersoneel integraal deel uitmaken van het schoolgebeuren. Waar de lerarenkaart meer is afgestemd op het onderwijzend en gelijkgesteld personeel, beschikken jullie vanaf vandaag over je eigen voordeelkaart.

De volgehouden strijd voor deze kaart heeft eindelijk resultaat opgeleverd. Met de steun van de Vlaamse Overheid, ministerie van onderwijs en vorming, kunnen we jou hierbij de PlusPas bezorgen. Daar zijn we fier op!

Via de post zal je van ons uit een brief ontvangen waarin je een PlusPas kan vinden. Registreer je met je rijksregisternummer en mis geen enkel voordeel!

SF-VOV staat in voor de verdeling van de PlusPassen. Indien je eind december 2021 nog geen PlusPas hebt ontvangen, mag je met ons contact opnemen via pluspas@sf-vov.be.

Wie ontvangt een PlusPas?

Niet gesubsidieerde werknemers binnen het Vrij Onderwijs:

  • het (buitengewoon) basisonderwijs
  • het (buitengewoon) secundair onderwijs
  • de CVO’s
  • de internaten
  • deeltijds kunstonderwijs

Werknemers binnen de hogescholen komen via ons niet in aanmerking.

Veelgestelde vragen

Mocht je nog vragen hebben over deze PlusPas, dan verwijzen we jou graag door naar de website van PlusPas. Via onderstaande link kan je op verschillende vragen een antwoord vinden.

https://www.pluspas.be/mvc/faq.jsp

Mocht je na het doornemen van deze vragen nog steeds geen antwoord gevonden hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.