Welkom bij Sociale Fondsen - Vrij Onderwijs Vlaanderen

Over Sociale Fondsen - Vrij Onderwijs Vlaanderen

De vereniging coördineert het beheer en het beleid van de bestaande sociale fondsen binnen het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Het Vlaams Sociaal en Waarborgfonds

Dit fonds is opgericht voor de arbeiders van het vrij onderwijs en staat in voor:
- het afleveren van de attesten voor de vakbondspremie
- de uitbetaling van de vakbondspremie
- het inrichten van opleiding en vorming
- een tussenkomst in de kost voor SWT
- het solidariteitsluik van de tweede pensioenpijler

Het Vlaams Sociaal en Waarborgfonds voor bedienden

Dit fonds is opgericht voor de bedienden van het vrij onderwijs en staat in voor:
- het inrichten van opleiding en vorming
- het solidariteitsluik van de tweede pensioenpijler

De fondsen tweede pijler voor arbeiders en bedienden

Deze fondsen werden opgericht om een tweede pensioenpijler te voorzien voor de arbeiders en de bedienden van het vrij onderwijs.

Laatste nieuws

Vakbondspremie 2024

Werk jij als arbeider in het vrij onderwijs en ben je aangesloten bij een erkende vakbond? Dan heb je recht op een vakbondspremie. Vanaf 1 mei 2024 zullen de vakbonden deze premie uitbetalen aan de rechthebbende leden. Heb je tegen midden mei deze premie nog niet ontvangen en heeft het Sociaal Waarborgsfonds van het vrij

Meer lezen

OnderwijsCao XII – Terugvorderen kosten

In het kader van OnderwijsCao XII werden een aantal loonmaatregelen genomen: De aanvullende eindejaarspremie werd verhoogd van 9% tot 20%; De laagste lonen werden verhoogd na het volgen van een opleiding; Er werd een nieuwe functieclassificatie vastgelegd met mogelijke loonverhogingen. Om deze verhogingen te betalen, zal door de Vlaamse overheid een budget ter beschikking gesteld

Meer lezen