Welkom bij Sociale Fondsen - Vrij Onderwijs Vlaanderen

Over Sociale Fondsen - Vrij Onderwijs Vlaanderen

De vereniging coördineert het beheer en het beleid van de bestaande sociale fondsen binnen het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Het Vlaams Sociaal en Waarborgfonds

Dit fonds is opgericht voor de arbeiders van het vrij onderwijs en staat in voor:
- het afleveren van de attesten voor de vakbondspremie
- de uitbetaling van de vakbondspremie
- het inrichten van opleiding en vorming
- een tussenkomst in de kost voor SWT
- het solidariteitsluik van de tweede pensioenpijler

Het Vlaams Sociaal en Waarborgfonds voor bedienden

Dit fonds is opgericht voor de bedienden van het vrij onderwijs en staat in voor:
- het inrichten van opleiding en vorming
- het solidariteitsluik van de tweede pensioenpijler

De fondsen tweede pijler voor arbeiders en bedienden

Deze fondsen werden opgericht om een tweede pensioenpijler te voorzien voor de arbeiders en de bedienden van het vrij onderwijs.

Laatste nieuws

Vacature stafmedewerker

Vacature stafmedewerker Sociale Fondsen Vrij Onderwijs Vlaanderen (SF-VOV) is een kleine, kostendelende vzw die belangrijke diensten levert aan vijf sociale fondsen (pensioenfondsen, tewerkstellingsfonds en fondsen voor bestaanszekerheid) voor het contractueel personeel in het vrij gesubsidieerd onderwijs in Vlaanderen. Voor onze vzw hebben we een vacature voor een stafmedewerker (m/v/x) Als rechterhand van de directeur verwachten

Meer lezen