Welkom bij Sociale Fondsen - Vrij Onderwijs Vlaanderen

Rapportering opleidingsdagen contractueel personeel

Om het individueel opleidingsrecht te kunnen opvolgen, vragen we om jaarlijks voor 31 mei ons een rapportering te bezorgen over de aangeboden opleidingsdagen. Op deze manier kunnen we evalueren welke opleidingsnoden er zijn en kunnen we het opleidingsaanbod bijsturen waar nodig. Blanco aangifteformulier voor opleidingen die plaatsvonden in 2023: Gelieve bovenstaand formulier voor 31 mei

Meer lezen

Vakbondspremie 2024

Werk jij als arbeider in het vrij onderwijs en ben je aangesloten bij een erkende vakbond? Dan heb je recht op een vakbondspremie. Vanaf 1 mei 2024 zullen de vakbonden deze premie uitbetalen aan de rechthebbende leden. Heb je tegen midden mei deze premie nog niet ontvangen en heeft het Sociaal Waarborgfonds van het vrij

Meer lezen