In de cao van 30 juni 2017 betreffende het individueel recht op vorming staat genoteerd dat alle werknemers het recht hebben om in de loop van een referteperiode minimaal twee volledige dagen vorming te volgen. Indien de vormingen afkomstig zijn uit het aanbod van het Sociaal- en Waarborgfonds van de sector van de gesubsidieerde inrichten van het Vrij Onderwijs zal dit voor de scholen volledig kosteloos zijn.

Ondertussen werd cao XII gepubliceerd waar in genoteerd staat dat werknemers binnen het Vrij Onderwijs die momenteel worden verloond in barema 1, na het gevolgd hebben van een opleiding of wanneer ze zich engageren om in de toekomst een vorming te volgen, overgaan naar barema 2. De loonkost verbonden aan deze baremasprong zal door het Tewerkstellingsfonds worden terugbetaald waardoor dit opnieuw voor de scholen kosteloos is. (Voor meer info rond de terugbetaling: https://sf-vov.be/cao-xii/)

Welke opleidingsverstrekkers?

SF-VOV vzw werkt momenteel samen met drie opleidingspartners:

  • Groep Intro/I-Diverso
  • Praxis Training
  • Syntra

Hieronder kan je per opleidingsverstrekker de contactgegevens vinden.

Escala (Syntra)

Contactpersoon: Tom Vandecasteele
Mailadres: tom.vandecasteele@escala.be
Tel.: 078/35.39.30

Praxis Training

Contactpersoon: Amber Monseré
Mailadres: amber@praxistraining.be
Tel.: 0483/67.70.56

Groep Intro/I-Diverso

Contactpersoon: Sam Vanormelingen
Mailadres: SamV@i-diverso.be
Tel.: 0499/69.35.11

Hoe vraag je een opleiding aan?

Wanneer je een opleiding vindt die je wenst te volgen of je vindt als werkgever een interessante opleiding om aan je werknemers aan te bieden, neem je rechtstreeks contact op met de opleidingsverstrekker. Vervolgens zullen ze in overleg met de school de opleiding inplannen.

Wanneer de opleiding heeft plaatsgevonden, zal de opleidingsverstrekker aan het Sociaal Fonds de nodige informatie bezorgen om de terugbetaling van het gederfd loon aan de scholen te regelen.

Welk prijskaartje is verbonden aan het volgen van een opleiding?

Het volgen van een door onze sector erkende opleiding is volledig kosteloos voor werkgever en werknemer. Hieronder lijsten we op welke kosten door het Sociaal Fonds terugbetaalt zullen worden aan de scholen.

Het volgen van een dergelijke opleiding is kosteloos voor de werkgever aangezien:

  • de opleidingskost wordt terugbetaald;
  • de loonkost van de werknemer wordt terugbetaald.

Voor de werknemer is het ook volledig kosteloos aangezien:

  • hij/zij/x het normale uurloon ontvangt;
  • de vervoerskosten worden terugbetaald.