Cao van 27 september 2023 betreffende het individueel opleidingsrecht

De contractuele arbeiders en bedienden krijgen eenzelfde opleidingsrecht en vertrekken van twee individuele opleidingsdagen in 2023. Vanaf 1 januari 2024 komt er telkens een halve opleidinsdag per kalenderjaar bij. Dat groeipad mondt vanaf 1 januari 2029 uit in 5 individuele opleidingsdagen voor een voltijdse werknemer. Het recht op jaarbasis wordt in verhouding gebracht voor wie deeltijds werkt of geen volledig kalenderjaar in dienst blijft.

Het vormingsaanbod dat we aanbieden kan je hier terugvinden.

Wanneer de arbeiders (PsC 152.01) of bedienden (PsC 225.01) een opleiding volgen uit het aanbod dat wij als sector aanbieden, zal dit kosteloos zijn voor de werkgever en werknemer. De opleidingskost wordt volledig door ons betaald en het gederfd loon van de werknemers zullen we terugbetalen aan de betrokken scholen. Meer informatie rond het aanvraag van opleiding, kan je op deze pagina vinden.

Om het individueel opleidingsrecht te kunnen opvolgen, vragen we om jaarlijks voor 31 mei ons een rapportering te bezorgen over de aangeboden opleidingsdagen. Op deze manier kunnen we evalueren welke opleidingsnoden er zijn en kunnen we het opleidingsaanbod bijsturen waar nodig.

Blanco aangifteformulier:

Gelieve bovenstaand formulier voor 31 mei te versturen naar aangifte@sf-vov.be.

Hieronder je de gepubliceerde cao’s vinden.

Voor de arbeiders binnen paritair subcomité 152.01:

Voor de bedienden binnen paritair subcomité 225.01: