Hieronder kan je het opleidingsaanbod voor toezichthouders vinden. Per opleiding staat er een uitleg over:

 • De inhoud van de opleiding,
 • De duur van de opleiding,
 • Hoe de opleiding kan georganiseerd worden (klassikaal, digitaal of mixed),
 • Welke opleidingsverstrekker de opleiding aanbied.

Vlot met ouders
(communicatie met ouders)

Inhoud:

Ouders laten hun kinderen (bijna dagelijks) in jouw handen. Zij willen dan ook weten hoe alles loopt en of alles goed gaat met hun kind tijdens de busrit van en naar school. Vandaar is een goede communicatie met ouders uitermate belangrijk. In deze module gaan we na hoe je het best omgaat met vragen van ouders, moeilijke situaties, eventuele conflicten of zelfs agressie. Je krijgt een heleboel tips mee om de communicatie te verbeteren.

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Groep Intro/I-Diverso om deze opleiding in te plannen.

Luisteren ze eigenlijk wel?
(communicatie met kinderen)

Inhoud:

“Joepie, ik mag weer mee Tom!” Als busbegeleider is het fijn als je een goed contact hebt met de kinderen. Voor een goed en veilig verloop van de busrit is het daarnaast belangrijk dat je regels en afspraken op een duidelijke manier kan communiceren met de kinderen. Maar hoe krijg je ze nu aan het luisteren naar jou? In deze module geven we je handvaten om dit te doen én tips om op een consequente manier om te gaan met de opvolging van afspraken.

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Groep Intro/I-Diverso om deze opleiding in te plannen.

ADHD, ADD, ASS… Wat is dat nu juist?
(omgaan met kinderen met gedrags- of ontwikkelingsstoornissen)

Inhoud:

In deze module maken we kennis met ADHD, ADD, ASS en indien gewenst ook met auditieve, visuele, fysieke of mentale beperkingen. Wat houden deze verschillende stoornissen of beperkingen juist in? Waar moet je als busbegeleider rekening mee houden in de omgang met kinderen die hiermee te kampen hebben? Je krijgt een heleboel tips mee.

Aantal sessies:

2 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Groep Intro/I-Diverso om deze opleiding in te plannen.

Met handen en voeten!
(communiceren met anderstalige kinderen/ouders)

Inhoud:

Heb jij soms ook de neiging om een soort van Tarzantaaltje te gaan spreken met anderstaligen en zelfs luider te gaan praten? Dat is niet nodig en komt ook heel erg betuttelend over! Maar hoe maak je je dan wel duidelijk verstaanbaar voor een anderstalig kind of ouder? In deze module geven we je tips om op een goede en duidelijke manier te communiceren met iemand die anderstalig is.

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Groep Intro/I-Diverso om deze opleiding in te plannen.

Inspiratielabo
(activiteiten met kinderen in de opvang)

Inhoud:

Heb je nood aan inspiratie voor een creatieve activiteit in de opvang? Iets dat je kan doen met kinderen van verschillende leeftijden of eenzelfde leeftijd? Wij beluisteren jullie om te horen naar wat voor iets jullie op zoek zijn en welk materiaal en ruimte jullie hiervoor ter beschikking hebben. Op basis hiervan werken we een activiteit voor jullie uit, die we van A tot Z komen voorstellen tijdens deze module. Wat is het idee? Hoe ga je concreet aan de slag? Wat kan het nóg leuker maken voor de kinderen?

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Groep Intro/I-Diverso om deze opleiding in te plannen.

Over de grens
(omgaan met ‘moeilijke gedrag’)

Inhoud:

Leerlingen kunnen wel eens over de grens gaan; ingaan tegen regels en afspraken, onbeleefd reageren of misschien zelfs agressief uit de hoek komen. Wat doe je in dat geval? Hoe stel jij je op? Wat is een goede houding (en wat een minder goede?)

Aantal sessies:

2 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Groep Intro/I-Diverso om deze opleiding in te plannen.

Straf genoeg
(straffen en belonen)

Inhoud:

Met straffen en beloningen tracht je gewenst gedrag te bekomen. Maar hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Wanneer straf je en wanneer is belonen aan de orde?

Aantal sessies:

2 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Groep Intro/I-Diverso om deze opleiding in te plannen.

Verbinden in gezag
(een nieuwe vorm van gezag)

Inhoud:

Mondige kinderen vandaag de dag! De relatie tussen kinderen/jongeren en hun ‘opvoeders’ ligt vandaag heel anders dan vroeger. Vind jij het ook zo moeilijk om nog ‘gezag’ te hebben over de leerlingen in jouw school?

Aantal sessies:

2 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Groep Intro/I-Diverso om deze opleiding in te plannen.

Hygiëne in de refter
(hygiënisch werken)

Inhoud:

Moet jij ook wel eens toezicht houden in de refter? Welke taken komen hierbij te kijken? Moet je ook wel eens soep uitscheppen, een tafel afkuisen en/of kom je ook wel eens in de keuken zelf? Dan is het belangrijk dat je op de hoogte bent van hoe je veilig en hygiënisch te werk gaat. In deze module maak je kennis met de risico’s die op de loer liggen in de refter en keuken en leer je de belangrijkste principes van voedselveiligheid en hygiëne aan.

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Groep Intro/I-Diverso om deze opleiding in te plannen.

Conflicten met kinderen: hoe voorkomen en escalatie vermijden?

Inhoud:

In dagelijkse opvoedingssituaties komen kinderen/pubers (2 – 18 jaar) en hun opvoeder-begeleiders wel eens in conflict. Om dit conflict te kunnen oplossen is het nodig een grondige analyse te maken, rekening houdend met de leeftijd van het kind of jongere en ook met de rol van de begeleideropvoeder ten opzichte van het kind.

In deze cursus gaan we een analyse maken van wat een conflict is:

 • Wat kan aan de basis liggen van het conflict?
 • Hoe pakken we dit best aan?

Uiteraard wordt er rekening gehouden met verschillende factoren:

 • leeftijd van het kind
 • rol van de begeleider-opvoeder
 • situatie waarin beide partijen zich bevinden
 • omgevingsfactor

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal of webinar

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

Hoe krijgt u de taalontwikkeling van kinderen (0-3 jaar) op een hoger niveau?

Inhoud:

Kinderen leren taal aan en hoe meer ze met taal in aanraking komen, hoe groter hun taalvaardigheid wordt en hoe meer ontwikkelingskansen ze krijgen. Taal heeft een invloed op het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van een kind. Hoe kan u als volwassene uw kind hierin volop ondersteunen en
stimuleren?

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal of webinar

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

Moeilijke eters?

Inhoud:

Als een kind problemen heeft met eten, kan dat leiden tot frustraties, ongemakken of conflicten. Die problemen kunnen heel verschillend zijn: er zijn kinderen die niets lusten, kinderen die geen groenten of fruit eten, kinderen die teveel of te weinig eten…

Hoe ga je daar het best mee om? Kan je eetproblemen voorkomen? En hoe kan je eten stimuleren zonder te forceren? In deze vorming worden casussen besproken en tips aangereikt om kinderen te motiveren en te stimuleren in hun eetgedrag.

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal of webinar

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

Conflicten met kinderen: hoe voorkomen en escalatie vermijden?

Inhoud:

Wie is niet doordrongen van het belang van werknemers die in staat zijn efficiënt om te gaan met allerlei soorten moeilijk gedrag en situaties? Hoe komt het dat we steeds weer in conflicten terechtkomen? Zou het kunnen dat u misschien wel de oorzaak bent? Zorgt telewerken voor nog moeilijker situaties en is het dan niet nog moeilijker om hiermee om te gaan?

Op welke manier kan ik iemand aanspreken op gedrag? Hoe geef ik op een constructieve manier feedback? Hoe ontstaat weerstand en hoe zorg ik ervoor dat ik weerstand als iets positiefs leer zien? Wat is een conflict eigenlijk en kan elk conflict ‘opgelost’ geraken?

Hoe kan ik de juiste conflicthanteringsstijl kiezen en met discipline hanteren?

Na deze training zult u conflicten en lastig gedrag beter begrijpen, hebt u meer duidelijkheid over de reacties van anderen en over uw eigen reacties tijdens conflicten en kunt u uit de vicieuze cirkel van actie-reactie stappen om vervolgens effectiever te reageren.

Aantal sessies:

2 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal of webinar

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

Omgaan met cyberpesten/pesten op de speelplaats

Inhoud:

‘Klassiek’ pesten en cyberpesten lijken op elkaar. in beide gevallen wil de dader het slachtoffer doelbewust en herhaaldelijk kwetsen. Toch zijn er ook een aantal belangrijke verschillen, waardoor cyberpesten mogelijk nog diepere sporen kan nalaten dan klassiek pestgedrag.

In deze opleiding leren begeleiders en leerkrachten het verschil tussen de twee vormen van pesten en leren ze hoe ze signalen kunnen herkennen.
Vervolgens wordt in deze opleiding dieper ingegaan op de manier van aanpak: hoe reageer ik op het kind die pest? En hoe kan ik een slachtoffer begeleiden?

Belangrijk is om de ouders van het slachtoffer en het kind die pest in te lichten. In de opleiding krijg je
handvaten voor dit gesprek.

Aantal sessies:

2 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal of webinar

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

Omgaan met diversiteit

Inhoud:

Opvoeden betekent immers kinderen vertrouwd maken met de wereld om hen heen en hen voorbereiden op die wereld. En in die wereld zijn de verschillen tussen mensen een gegeven. Daarmee is opvoeden per definitie: kinderen leren omgaan met diversiteit.

In deze opleiding staan we stil bij diversiteit precies inhoudt en hoe we daar mee om kunnen gaan. Verschillende vormen van diversiteit worden van dichterbij bekeken en de impact die kinderopvang
erop heeft. We oefenen in het opzetten van verschillende ‘brillen’ om diverse situaties te bekijken.

Waarom is diversiteit in de kinderopvang belangrijk? Welke voordelen en struikelblokken brengt dit met zich mee? Hoe ga je met diversiteit om in het werk met de kinderen?

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal of webinar

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

Omgaan met hooggevoeligheid – hoogsensitiviteit bij kinderen

Inhoud:

Steeds vaker duikt de term hoogsensitief/hooggevoelig op. Hooggevoeligheid is geen stoornis, maar wel een karaktereigenschap die we aantreffen bij 15-20% van de bevolking. Het gaat om kinderen met een heel fijngevoelig zenuwstelsel. Hierdoor worden alle prikkels van buitenaf en ook van binnenin heel intens beleefd. Hooggevoelige kinderen worden vaak letterlijk overspoeld door de vele prikkels die op hen af komen. Dit resulteert soms in heel druk gedrag of op andere momenten gaan ze zich net terugtrekken. In deze vormingsdag willen we vooral laten zien dat het niet de bedoeling is om het zoveelste etiket te geven aan kinderen, maar dat de erkenning en herkenning van de hooggevoeligheid toch wel iets heel
belangrijk is. Kennis hierover helpt om vanuit een andere bril naar bepaald gedrag te kijken, waardoor we automatisch anders gaan reageren.

Vanuit de inzichten en tips, proberen we u concrete handvaten mee te geven voor de praktijk. U zal merken dat dit uiteindelijk niet zoveel extra inspanning van de begeleider vraagt (want het zijn kleine dingen die ook heel positief kunnen werken voor kinderen die minder gevoelig zijn). Toch kunnen deze wel degelijk een wereld van verschil maken voor een hooggevoelig kind.

Aantal sessies:

2 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal of webinar

Bijkomende info:

Liefst één volledige dag indien klassikaal.

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

Omgaan met radicalisering

Inhoud:

Radicalisering is een vaak gebruikte en zwaar beladen term. Het beschrijft een proces waarbij een individu of een groep bepaalde gedachten of meningen heeft en via een hele set van interne en externe factoren door verschillende fases heen evolueert en in zijn meest extreme vorm kan leiden tot het gebruik van effectief geweld.

Radicalisering wordt momenteel vooral vernoemd binnen een jihadistische context, bijv. in functie van ISIS of Al Qaeda. Radicalisering reikt echter verder dan dat en is ook te vinden binnen een criminele, extreemlinkse en extreemrechtse context. Radicaliseringsprocessen kunnen plaatsvinden bij
individuen en groepen actief binnen privé en publieke organisaties en leiden snel of langzaam tot ernstige schade.

Aan het eind van de opleiding is men in staat om:

 • Beveiligingsbewustzijn m.b.t. radicalisering binnen de organisatie te verhogen
 • Een anti-radicaliseringsbeleid binnen de organisatie te implementeren

Tijdens deze opleiding komen o.a. onderstaande elementen aan bod:

 • Overzicht van het algemene dreigingsbeeld
 • Plaats binnen de Insider Threat context
 • Toelichting van het radicaliseringsproces
 • Radicalisering binnen een specifieke context:
  • Jihadistisch
  • Extreemlinks
  • Extreemrechts
  • Crimineel
 • Toelichting van een pragmatisch strategisch en operationeel anti-radicaliseringsbeleid

Aantal sessies:

1 x 4 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal

Bijkomende info:

Maximaal 12 deelnemers

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

Omgaan met verlies en verdriet bij kinderen

Inhoud:

Iedereen verwerkt een verlies op een andere manier, maar hoe verwerken kinderen dit? Hoe gaan zij om met de dood? Wat is eigenlijk ‘dood’ voor kinderen? In de opleiding ‘omgaan met verdriet en verlies bij kinderen’ krijg je antwoord op vragen. Daarnaast worden er handige tips besproken om met rouwende kinderen om te gaan. In deze opleiding komen we te weten wat de dood voor kinderen betekent. Er wordt gesproken over hoe we een slechtnieuwsmelding kunnen brengen en wat de verschillende rouwgevoelens zijn. Doorheen de opleiding bekom je handige tips hoe je met rouwende kinderen moet omgaan. Om af te sluiten worden er misverstanden die sommige hebben over rouwende kinderen besproken.

Doorheen de opleiding bekom je handige tips van hoe je met zorg een slechtnieuwsmelding kan brengen bij een kind en hoe je verder kan omgaan met rouwende kinderen.

Aantal sessies:

2 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal of webinar

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

Speels en therapeutisch werken met kinderen en jongeren

Inhoud:

Kinderen dreigen soms overspoeld te raken door hun ervaringen, emoties, … De uitdaging bestaat er dan in om te zoeken naar manieren die kinderen kunnen aanwenden om in hun kracht te blijven staan. Als volwassene stuiten we in contact met kinderen vaak op de grenzen van de taal. Sommige kinderen zijn niet zo verbaal en lijken zich door woordenhulp niet begrepen en/of aangesproken te voelen.

Het zoeken naar verschillende manieren in hoe we kinderen kunnen uitnodigen om hun innerlijke wereld via hun eigen unieke kanaal te communiceren naar de buitenwereld, is dan noodzakelijk. Het is een zoektocht naar hoe we hen kunnen helpen in het omgaan met hun kwaadheid, hun angsten, hun verdriet, …

In deze workshop gaan we aan de slag met speel-, doe- en spreek methoden die taal kunnen geven aan hun innerlijke wereld. We bekijken hoe we hun verhaal en hun noden beter kunnen begrijpen zodat er een optimale afstemming gezocht en gevonden kan worden.

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal of webinar

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

Stress bij kinderen

Inhoud:

Stress bij kinderen herkennen is niet altijd gemakkelijk. Kinderen geven soms signalen als het hen allemaal teveel wordt. Dit kunnen fysieke als verbale signalen zijn. wat is stress? Hoe signaleer je stress signalen? Hoe ga je hier mee om als begeleider? In deze vorming krijg je concrete handvaten.

 • Stress diagnose: wat en hoe?
 • Stress signalen bij uzelf en anderen
 • Oorzaken en gevolgen van stress
 • Risicoanalyse van de eigen omgeving
 • Stress en creativiteit
 • Belang van ademhaling
 • Relaxatietechnieken

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal of webinar

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

Gezond, lekker én gezellig eten met kinderen: hoe doe je dit?

Inhoud:

Wat een moment van gezellig samenzijn zou moeten zijn, kan soms ontaarden in een strijd: etenstijd. In deze vorming worden casussen besproken en tips aangereikt om kinderen te motiveren en te stimuleren in hun eetgedrag.

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal of webinar

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.

Voorlezen: hoe hou ik het interactief?

Inhoud:

Voorlezen heeft tal van positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen. Zowel op cognitief, emotioneel als sociaal vlak. Voorlezen draagt bij tot een betere lees – en taalvaardigheid van het kind. Hoe vroeger en regelmatiger kinderen worden voorgelezen, hoe groter de voordelen zijn. Maar hoe hou je het interactief? In deze vorming krijg je concrete tips en tricks.

Aantal sessies:

1 x 3 uur

Mogelijke lesvormen:

Klassikaal of webinar

Bijkomende info:

/

Interesse in deze opleiding?

Neem contact op met Escala (Syntra) om deze opleiding in te plannen.